Ασπεργίλλωση στα Πτηνά

Ασπεργίλλωση στα Πτηνά

Η Ασπεργίλλωση, που πιο συχνά αναφέρεται ως “asper” είναι μια σοβαρή μυκητιασική λοίμωξη που τα πτηνά συντροφιάς  μπορεί να προσλάβουν. Είναι σημαντικό να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τα σημάδια και τα συμπτώματα της asper έτσι ώστε να δώσετε στο πτηνό σας την κατάλληλη βοήθεια πριν να είναι πολύ αργά.

Read more